تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب  

 

 
 
تک بیتی ها و دوبیتی های ناب ناب ناب
 

گرچه یک چند فلک پیرو بدکیشان است

عاقبت کار به کام دل درویشان است( شاه قوام الدین)

***

گر زندگی اینست که من می بینم 

    عمر ابدی، نصیب دشمن باشد ( شمسا بیک)

***

گریه ها کردم ولیکن سوز عشق از دل نرفت

هرگز این آتش نگردد سرد، با این آبها ( ابوالحسن ورزی)

***

لحظه ای بیش ز عمر تو نماندست ای شمع

بیش ازاین رنج به جان من و پروانه مده ( غلامحسین موسوی)

***

لذت تنگدلی باد بر آن غنچه حرام

که به امداد صبا میل شکفتن دارد ( طبعی قزوینی)

***

مردم دیده به پای قلم افتد، هردم

که مرا نقطه حرفی کن و با نامه فرست

***

هرکسی از درگهی یابد مُراد خویشتن

دزد را محراب باشد رخنه دیوارها ( قاسمی کاشی)

***

یاری که داد بر باد آرام و طاقتم را

ای وای اگر نداند، قدر محبتم را ( رهی معیری)

***

یا رب به لطف خود گناهان ما بپوش

روزی که رازها فتد از پرده برملا (سعدی)

***

یاقوت ز شرم لب شیرین سخن تو

چون چهره خجلت زده، هر لحظه به رنگیست (صائب)

***

شبها تو خفته، من به دعا کز تو دور باد

آه کسان که بهر تو در خون نشسته اند ( نصیبی گیلانی)

***

شاید دروغ بود جوانی، دروغ فاش

ای آینه بگو که: چنین بود یا نبود؟ ( سهیلی)

***

داشتم خوش حالتی امشب میان کفر و دین

دیده مشغول بت و، دل گرم استغفار بود ( ملک قمی)

***

چه حاجت است که ما فکر انتقام کنیم

سپهر تیغ مکافات، بر کف استاده است ( صائب)

***

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب

که پس زا مرگ، تو را شمع مزاری باشند ( صائب)

*** 
  نوشته شده توسط زهرا در شنبه بیست و چهارم مرداد 1388

 
 
 
به یاد غریبان دور از وطن
 

گردون نخواست بنگرد آسوده سر مرا         زین رو کشاند رخت بسوی سفر مرا

سوی دیار و شهر فراموشیم فکند                   دست پلید گیتی بیدادگر مرا

سیمرغ روزگار به مکر و غدر نهاد           از پشت کوه قاف بسی دورتر مرا

گویی که خار بودم و خس یا چو پر کاه         کز آن سرم پراند بسوی دگر مرا

می کاودم غریبی و می کاهدم ز جان         غم می تراشد از سرشب تا سحر مرا

در کشوری که من نشناسم زبانشان          در کشوری که کس نشناسد هنر مرا

نه جای ماندن است و نه یارای رفتنم       گویی که بسته بال و شکسته است پر مرا

این باغ های پرگل و این سبزه های پاک            بیگانه می رسند همه در نظر مرا

آواره از دیارم و این خوبتر که نیست            جز غم در این دیار کسی همسفر مرا

اینجا صدا بگوش خدا هم نمی رسد        کو پاسخی ز حاصل کار بشر مرا

گم شد مرا شمارش ایام روز و شب        حیرت فزود گردش شمس و قمر مرا

نوروز ما بموسم پاییز شد قرین       بنگر کجا کشانده قضا و قدر مرا

هر روز پیش تر رود ایام و بیش تر      قدرت ز پا بگیرد و نور از بصر مرا

زی شصت سال پست و بلندای زندگی         هرگز نبوده محنت از این بیشتر مرا

غربت ز یک طرف کهولت وحرمان زیک طرف     آن یک شراره می زند این یک شرر مرا

یادش بخیر باد جوانی که حسرتش           یک لحظه هم نمی رود از دل بدر مرا

آنروز ذوق و شوق بُد و شورو عشق بود           امروز اثر نمانده از آن شور و شر مرا

آنروز یار و دوست مرا بی شماره بود       اینک کسی نیاورد اندر شُمر مرا

آنروز اگر زمانه ز دستم مَفر نداشت         امروز از این پلید نباشد مَفر مرا

شیری که داده بود مر این عجوزه دهر       آوردش از دماغ دوباره، بدر مرا

هر قطره اش ز روزنه دیدگان چکید       شهدی چشانده بود جوانی اگر مرا

چندی اگر کنار کمان ابروان گذشت       امروز نیست غیر کمانی کمر مرا

زان طبع شوخ و شاد نشانی نمانده است       زان خنده ها نمانده به لب ها اثر مرا

تلخی گرفته طبع من این شعر نغز نیست      با خاطر حزین نسزد شعر تر مرا

در (سیدنی) چو ناصرخسرو شدم که گفت   « آزرده ساخت کژدم غربت جگر مرا»

خاکش به جان ببوسم و بر دیدگان کشم    افتد اگر دوباره به تهران گذر مرا

جان مرا به نامه ات ای دوست شاد کن      ترسم خدای نکرده نبینی دگر مرا 

( حسین مصطفوی ( آذر)) 
  نوشته شده توسط زهرا در شنبه بیست و چهارم مرداد 1388

 
 
 
تک بیتی ها و دوبیتی های ناب ناب ناب
 

منی که نام شراب از کتاب می شستم

زمانه کاتب دکان می فروشم کرد 

***

تا کی ز انتظار تو هر دم به اضطراب

آیم برون ز خانه و در کوچه بنگرم( میرزا اشرف)

***

تا توانستم ندانستم، چه سود

چون بدانستم، توانستم نبود  ( شیخ عطار)

***

چرا ننالد بلبل که بی وفایی دهر

امان نداد که گل خنده را تمام کند (کلیم کاشانی)

***

حیف است که بر گردن حور افکندش کس

دستی که به یاد تو در آغوش توان برد (فیاض لاهیجی)

***

راز ضمیر خود را از سفلگان نگهدار

ناید ز دزد هرگز، آیین پاسبانی

***

زاهدان کمتر شناسند آنچه ما را در سر است

فکر زاهد دیگر و، سودای عاشق دیگر است  (خجندی)

***

شرم من و غرور تو مانع ز گفتگوست

خوش بود اگر از این دو یکی در میان نبود ( امیرنهاوندی)

***

شرمنده از آنیم که در روز مکافات

اندر خور عفو تو، نکردیم گناهی  ( قاآنی شیرازی)

***

طاق شد طاقتم ای دوست، ملامت بگذار

که به اندک سخنی می شکند قلب رقیق ( نقیب)

***

عندلیب و من و پروانه، نداریم نزاع

آخر این قوم جگر سوخته، یاران همیم ( قصاب کاشانی)

***

غم خود را ز دشمن می کنم پنهان که می دانم

ز اندوهم بسی شادی کند، اینهم غم دیگر (سهیلی)

***

غم از من، گریه از من، ناله آوارگی از من

تو هم ای مرغ شب بیدار شو، بانگی بزن امشب (معینی کرمانشاهی)

***

حیا ز بس که زند موج در رخش، از شرم

ادب به من نگذارد، به او نگاه کنم  ( رحمت موسوی)

***

حُسن، گویند چون دیده شود دل برباید

تو بدین حُسن، دل از دیده و نادیده ربایی (شوریده شیرازی)

***

با ادب با همه سر کن که دل شاه و گدا

در ترازوی مکافات برابر باشد ( صائب)

***

بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت

سر خُم می سلامت، شکند اگر سبویی ( فصیح رضوانی)

***

تمنای وصالم نیست، عشق من، مگیر از من

به دردت خو گرفتم، نیستم در بند درمانت ( شهریار)

***

گر غیر گفت: بهر تو مُردم، دروغ گفت

من راست گویم اینکه برای تو زنده ام (محمود فرخ)

***

می رفت مدعی ره دیگر، مرا چو دید

تا سوزدم ز رشک، ره کوی او گرفت (وفای یزدی)

***

هر بیشه گمان مبر که خالیست

باشد که پلنگ خفته باشد (سعدی)

***

هر جا حکایتی شود از کشتگان عشق

ای راویان دهر، زما هم حکایتی ( سخای اصفهانی)

***

هر دو عالم قیمت خود گفته ای

نرخ بالا کن که ارزانی هنوز! ( امیرخسرو دهلوی)

***

همه مسافر و ، من در عجب ز طایفه ای

بر آن کسی که به مقصد رسیده، می گریند  ( ابن یمین)

***  
  نوشته شده توسط زهرا در دوشنبه نوزدهم مرداد 1388

 
 
 
تک بیتی ها و دوبیتی های ناب ناب ناب
 

لب را هنر خنده بیاموز وگرنه

      گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست  ( سهیلی)

***

مرو از پیشم و عمری نگرانم مگذار

 یا چو رفتی به امید دگرانم مگذار ( گلبن)

***

مژگان بر هم مزن ای دیده که نتوانم دید

که تو با عکس رخش دست در آغوش کنی  ( فراهانی)

***

در هر چمن که کردم بنیان آشیان را

افتاد صلح با هم گلچین و باغبان را ( عاشق اصفهانی)

***

حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای

گفت: یا خوابی ست، یا وهمی ست، یا افسانه ای (عطار)

***

حدیث آتش عشقم، مگر رسید به نی؟

که نی، ز سوز درون هزار آه کشید  ( حلاج)

***

از زندگی، از این همه تکرار خسته ام

از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

تن خسته، سوی خانه دل خسته می کشم

وایا! از این حصار دل آزار خسته ام

دیگر از خموشی تقویم روی میز

از دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام

از او که گفت « یار تو هستم » ولی نبود

از خود که زخم خورده ام  از یار خسته ام

با خویش در ستیزم و از دوست در گریز

از حال من مپرس که بسیار خسته ام  ( بهمنی)

***

تا مژه بستیم، قیامت رسید

مرگ چه خواب، سبکی بوده است ( طالب آملی)

***

ترسم آن سیمین بدن باشد در آغوش رقیب

دیده ام تقویم را، امشب قمر در عقرب است  ( عالی شیرازی)

***

تنگ شد از غم دل، جای به من

یک دل و اینهمه غم؟ وای به من! ( بسطامی)

***

غلام آن کلماتم که آتش انگیزد

نه آب سرد زند درسخن به آتش تیز ( حافظ)

***

یک جهان شوق مرا، در نفسی دبدن توست

آرزوی دل من، نقش بر آبست هنوز ( معینی کرمانشاهی)

***

من از جفات نترسم ولی از آن ترسم

که عمر من به جفات اینقدر وفا نکند (ادیب نیشابوری)

*** 
  نوشته شده توسط زهرا در چهارشنبه هفتم مرداد 1388

 
 
 
مطالب پیشین
 
 

 

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by takbayti
This Template  By Theme-Designer.Com

 
 

.:: Menu ::.

صفحه ی نخست
پست الکترونیک
پروفایل مدیر وبلاگ
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ
لينك rss
طراح قالب

 

.:: About ::.

شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد

من مرثیه ساز دل دیوانه ی خویشم

.:: Categories ::.

اشعار ناب فارسی
سچیلمیش تورکی شعرلر
شاعران برون مرزی
مذهبی
شاعران امروز

.:: Links ::.

حرفه ای ترین قالب هاي وبلاگ
استخاره
چت روم
تورکی شاه بیت لری ( فیسبوک)
تک بیت های ناب (فیسبوک)
اشعار ناب- وبلاگ ديگر نويسنده
خلوت من- وبلاگ ديگر نويسنده
اشعار عاشورايي- وبلاگ ديگر نويسنده
وامق
تار آذربایجان
باهم زندگی( دخترباران - واله)
نی زیباترین ساز دل
تئلیم خان
اشعار ترکی و فارسی(کیان)
نانوشته ها یا نان و شته ها(هذیانهای بی کسی)
سكسه هاي يك مست
از آن شبی که برنگشتی...
احادیث قدسی
شکوه لحظه ها
دل بریده
عارفانه
عاشقانه ( سکوت)
تک بیت روز
اشعار طنز فارسي
عاشقانه ها
کتابخانه دیجیتال فرهنگسرای عطار
زهی عشق
طلوع روشنایی
یادگیری فوق سریع لغات زبان
شعرهای بسیار زیبا
بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی
حرف هایی برای نگفتن
در دل شب
بیت بیت
دستانِ من،شعرهای منتشر نشده ی توست
تورک شاعرلرینیگ شعری

.:: LinkDump ::.

اشعار مذهبی- وبلاگ دیگر نویسنده
خلوت من- وبلاگ دیگر نویسنده
اشعار ناب - وبلاگ دیگر نویسنده
لیست تمام پیوند ها

.:: Others ::.

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

فال حافظ

Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net

.:: Archive ::.

اسفند 1393
بهمن 1393
دی 1393
آذر 1393
آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
ادامه ی آرشیو ماهانه